எங்களது இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

அனைவரது இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் அன்பும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கட்டும்.

விளைநிலங்கள் செழிக்கட்டும்.
விவசாயின் வாழ்க்கை உயரட்டும்.

அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!
No comments:

Post a Comment

Members are requested to post messages with name , address and mobile number